Aparaty do diatermii

Wróciła do łask przez wiele lat niedoceniana metoda fizykalna w której wykorzystuje się pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości. Rozwój technologii pozwolił na udoskonalenie tej terapii.
W rehabilitacji maja zastosowanie diatermie krótkofalowe, mikrofalowe oraz (ostatnio) długofalowe. Pola elektryczne i magnetyczne stosowane w diatermii krótkofalowej (DKF) to drgania o częstotliwości wyjściowej: 27,12 MHz. W zależności od zastosowanego aplikatora wyróżnia się metodę kondensatorową  lub indukcyjną.
Metoda kondensatorowa - w tej metodzie nagrzewane są głównie tkanki płytko położone (tkanka tłuszczowa). W metodzie indukcyjnej nagrzewane są głownie tkanki głęboko położonych (takie jak mięśnie).
Diatermia krótkofalowa może emitować tryb ciągły lub impulsowy (efekt termiczny i a-termiczny). Celem stosowania trybu impulsowego jest zmniejszenie cieplnego efektu diatermii, dlatego też może być stosowana w przypadkach gdy przegrzanie tkanek jest przeciwwskazane.
Termiczny rodzaj terapii poprzez głębokie nagrzewanie miejscowe powoduje złagodzenie dolegliwości bólowych, poprawia ukrwienie i czynność tkanek oraz zmniejsza stany zapalne poprzez wyeliminowanie większości mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zwiększenie wchłaniania wysięku zapalnego, dzięki czemu wspomaga leczenie.