Aparat do krioterapii KRIOPOL R 50 Mistral ze zbiornikiem YDS-50

Urządzenie krioterapeutyczne ze zbiornikiem na ciekły azot - służy do miejscowego wychładzania powierzchni ciała pacjenta strumieniem par azotu o temperaturze -160 st. C. 
Zestaw KRIOPOL R 50 Mistral ze zbiornikiem YDS-50 o pojemności 50 l

Dowiedz się więcej
 • Nasza cena: 23 593,00 zł brutto (VAT 8%)
 • Cena katalogowa: 27 756,00 zł
 • Termin wysyłki: 3-14 dni
 • Koszt dostawy: Gratis
 • MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENYNegocjuj cenę
 • KORZYSTNY LEASING DLA FIRMZapoznaj się z ofertą
     
Aparat do krioterapii KRIOPOL R 50 Mistral ze zbiornikiem YDS-50

Urządzenie krioterapeutyczne ze zbiornikiem na ciekły azot - służy do miejscowego wychładzania powierzchni ciała pacjenta strumieniem par azotu o temperaturze -160 st. C. w zestawie ze zbiornikiem YDS-50 o pojemności 50 l

Podstawowe właściwości:
Jest to najnowsze urządzenie przy konstruowaniu którego starano się uwzględnić wszystkie życzenia klientów.
 • Posiada funkcje umożliwiające pracę z nim osobom o słabym wzroku i słuchu:
Zastosowano nową obudowę sterownika z wyświetlaczem alfanumerycznym LCD 4X20 o bardzo dużych, czytelnych znakach. Po naciśnięciu przycisku zerującego zegar wyświetlanie czasu trwania zabiegu przechodzi w tryb wielkich znaków tj. cyfry mają wtedy maksymalną możliwą do uzyskania wysokość - około 40 mm. Wprowadzono układ syntezy głosu polegający na głosowej informacji wszystkich komend zadawanych przy obsłudze panela sterującego. Oprócz podstawowych komunikatów funkcyjnych synteza głosu jest wykorzystywana przy podawaniu informacji o czasie trwania zabiegu - co 30 sekund podawany jest czas trwania zabiegu.
 • Zmieniony został sposób sterowania mocą urządzenia co pozwoliło na wprowadzenie dwóch dodatkowych trybów pracy - pulsacja 1 i pulsacja 2:
Zastosowano modyfikację zasilania grzałki ciekłego azotu polegającą na wprowadzeniu dodatkowych stopni mocy: pulsacja 1 i pulsacja 2 (przez pół okresu grzałka jest zasilana a następnie przez pół okresu pozostaje w spoczynku). Dzięki okresowemu zasilaniu grzałki zdecydowanie obniżyło się zużycie azotu o 50% w stosunku do maksymalnej mocy (stopień 4) -  wymuszanie parowania odbywa się przez połowę całkowitego czas zabiegu, a objętość kompensacyjna w zbiorniku pozwala na uzyskanie pulsującego strumienia azotu. Dodatkowo zużycie energii elektrycznej jest praktycznie o połowę mniejsze. W wersji Mistral wprowadzono dodatkowo płynną, zamiennie ze stopniową regulację mocy przy pomocy pokrętła.
 • Wprowadzono tryb ustawień służący dopasowaniu parametrów urządzenia do potrzeb użytkownika:
Wejście w tryb ustawień możliwe jest tylko w momencie włączania urządzenia w sposób opisany w instrukcji. Zapobiega to przypadkowemu wejściu w ustawienia w czasie pracy. Ustawione do potrzeb użytkownika może być wiele parametrów opisanych w instrukcji obsługi. Między innymi można wyłączyć syntezę głosu, ustawić głos męski lub żeński, dopasować głośność komunikatów, wyłączyć stopnie pulsacyjne, ustawić jasność podświetlenia wyświetlacza, dopasować sposób oświetlania ozdobnego panela wózka i skalibrować pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku.
 • Wprowadzono dodatkowy zakres chłodzenia krioakupunktura:
W trybie ustawień można dodatkowo włączyć lub wyłączyć zakres chłodzenia krioakupunktura. Na tym zakresie jest najmniejszy strumień par azotu, w koniec linii zasilającej należy wkręcić końcówkę o małej średnicy. Po zakończeniu pracy końcówkę trzeba wykręcić, nie należy jej używać na pozostałych zakresach.
 • Zmodyfikowany został wygląd urządzenia:
Zewnętrznie nowe urządzenie zostało całkowicie przekonstruowane. Zmieniono konstrukcję wózka jezdnego, który teraz charakteryzuje się bardziej płaską powierzchnią górną, demontowalną sztycą podtrzymującą panel sterujący, wprowadzono ozdobny, oświetlany panel czołowy wózka i dodatkowy uchwyt do włożenia wyjętej ze zbiornika głowicy.
 • W porównaniu z poprzednią wersją 3 zmieniony został panel sterujący:
W obecnej wersji (Mistral) zastosowano płaską aluminiową obudowę panela sterującego i zmieniono sposób sterowania mocą urządzenia. Wprowadzono wielofunkcyjne pokrętło do regulacji mocy chłodzenia - umożliwiło to zastosowanie nowego, płynnego sposobu regulacji intensywnością nadmuchu zamiennie z regulacją stopniową. Rozwiązanie takie jest bardziej intuicyjne niż przyciski. Wyboru sposobu sterowania intensywnością nadmuchu - płynnie lub skokowo, dokonuje użytkownik w trybie ustawień urządzenia.

Mobilne i niezawodne, umożliwia skuteczne i efektywne stosowanie kriostymulacji, zapewnia pełny komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Strumień pary azotu uzyskiwany za pomocą urządzenia KRIOPOL R Mistral u wylotu dyszy, na końcu elastycznego węża osiąga temperaturę roboczą (-160 stopni C) już po ok. 30 s od włączenia urządzenia. Intensywność nadmuchu regulowana jest płynnie lub skokowo (4-stopniowo lub 7-stopniowo przy włączonych trybach pulsacyjnych i krioakupunkturze) w zależności od wielkości ochładzanej powierzchni. Temperatura par azotu w odległości 10cm od wylotu dyszy (optymalna odległość zabiegowa, najdłużej utrzymujące się przekrwienie na pacjencie 3÷4h) wynosi (-130oC).
 • Urządzenie posiada zbiornik na ciekły azot o różnych pojemnościach.
 • Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku prezentowany jest na wyświetlaczu LCD w postaci linijki.
 • Urządzenie posiada zabezpieczenie przed uszkodzeniem termicznym. W momencie wynurzenia się grzałki z azotu element kontrolujący poziom azotu przymocowany na grzałce wykrywa stan braku azotu, wyłącza system zasilania grzałki i włącza sygnał dźwiękowy.
 • Niski koszt urządzenia, bardzo niski koszt eksploatacji, krótki czas zabiegu decydują o szybkim zwrocie kosztów poniesionych na zakup urządzenia.
Efekty terapeutyczne:
Działanie przeciwbólowe niskiej temperatury umożliwia pełną kinezyterapię stawów. Zmniejszenie bólu aktywizuje chorego, poprawia jego kondycję psychiczną i zachęca do wykonywania ćwiczeń, których w stanie bólowym nie mógłby wykonać. Istotnym aspektem kriostymulacji jest doskonała tolerancja zabiegu. Zabieg oziębiania powoduje mocne przegrzanie endogenne stawów aż do przekroczenia ciepłoty wyjściowej o około 3-4oC i utrzymania się jej do 3-4 godzin. Po kuracji niskimi temperaturami następuje:
 • uśmierzenie bólu,
 • obniżenie aktywności procesu zapalnego,
 • obniżenie napięcia mięśni,
 • zmniejszanie się obrzęków,
 • poprawa stanu klinicznego i funkcjonalnego polegająca na zwiększeniu zakresu ruchomości chłodzonych stawów i wzroście siły mięśniowej,
 • złagodzenie stanów pooparzeniowych,
 • skrócenie czasu leczenia kontuzji.
Kriopol R Mistral jest urządzeniem wyposażonym w:
 • zbiornik na ciekły azot na mobilnym wózku
 • panel sterujący z wielofunkcyjnym wyświetlaczem znakowym LCD 4X20
 • pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku
 • funkcje umożliwiające pracę z nim osobom o słabym wzroku (tryb bardzo dużych cyfry) i słuchu (układ syntezy mowy generujący komunikaty głosowe)
 • możliwość pracy pulsacyjnej
 • płynną lub stopniową regulację mocy przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła
 • opcje konfiguracyjne umożliwiające dostosowanie do preferencji użytkownika (dźwięki, podświetlenie wyświetlacza, kalibracja wagi, włączenie nadmuchu pulsacyjnego, włączenie komunikatów głosowych, włączenie zakres chłodzenia krioakupunktura.)
Urządzenie krioterapeutyczne KRIOPOL R Mistral dostępne jest ze zbiornikami:
KRIOPOL R 30 Mistral ze zbiornikiem YDS-30
KRIOPOL R 50 Mistral ze zbiornikiem YDS-50

UWAGA
Zbiorniki są bezciśnieniowe - urządzenia nie posiadają zaworu bezpieczeństwa i przez korek lub otwór linii zasilającej następują samoistne, ciągłe ubytki azotu wskutek jego odparowania ze zbiornika. Niedopuszczalne jest zatykanie dyszy linii zasilającej lub uszczelnianie korka.

Zalety urządzenia:
 • Niezawodne
 • Mobilne
 • Proste w obsłudze
 • Ekonomiczne - niski koszt urządzenia, bardzo niski koszt eksploatacji, krótki czas zabiegu decydują o szybkim zwrocie kosztów poniesionych na zakup urządzenia.
Zastosowanie:
 1. Rehabilitacja
 2. Medycyna sportowa
 3. Odnowa biologiczna
Wskazania:
 • Reumatoidalne zapalenie stawów /rzs/
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa /zzsk/
 • Schorzenia zwyrodnieniowe stawów
 • Zespół kręgosłupa szyjnego
 • Zapalenie okołostawowe
 • Zespół bolesnego barku
 • Dyskopatie
 • Zespół Reitera
 • Liszaj rumieniowaty
 • Postrzał
 • Tendopatie
 • Mialgie
 • Naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia ścięgien
 • Zwichnięcia, skręcenia, złamania
 • Obrzęki pooperacyjne
 • Oparzenia
 • Długo nie gojące się rany
Przeciwwskazania :
Pacjenci z niewydolnością krążenia obwodowego z następowym upośledzeniem trofiki skóry i tkanki podskórnej oraz z miejscowymi odmrożeniami.

Dane techniczne wspólne dla wszystkich urządzeń KRIOPOL R Mistral:
 • Czynnik chłodniczy: Ciekły azot (LN2)
 • Temperatura strumienia gazu: -160°C (przy wylocie dyszy)
 • Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 7 (4 + 2 pulsacyjne + krioakupunktura) lub regulacja płynna
 • Zużycie zabiegowe ciekłego azotu: od 6,4 do 12,8 dkg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu. Przy aktywnej funkcji „puls 1” lub „puls 2” (pulsacja) zużycie azotu wynosi 8 dkg/min, przy włączonej krioakupunkturze 3,2 dkg/min.
 • Liczba zabiegów z jednego zbiornika ciekłego azotu: patrz tabelka niżej (dla średniego czasu zabiegu = 3 min + 30 sekundowy rozruch).
 • Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku: tak
 • Zasilanie: 230 V +/- 10 %
 • Częstotliwość: 50 Hz
 • Pobór mocy: 500 W
 • Klasa ochronności: I
 • Poziom zakłóceń: N
 • Bezpiecznik: 3,15 WTA

 • Typ ochrony: B

Pozostałe dane techniczne


KRIOPOL R 30 Mistral

KRIOPOL R 50 Mistral

Objętość zbiornika [l] / waga azotu [kg]

31,5 / 25,5

50 / 40,5

Liczba zabiegów z jednego zbiornika TR (dla średniego czasu zabiegu = 3 min + 30 sekundowy rozruch)

ok. 50÷86
(73 puls1/2)

ok. 81÷139
(118 puls1/2)

Straty dobowe bez włożonej głowicy [kg]

ok. 0,10

ok. 0,19

Maksymalne straty dobowe z włożoną głowicą [kg]

0,50

0,55

Masa pełnego zbiornika z ciekłym azotem [kg]

ok. 38,4

ok. 61,6