Sprzęt rehablitacyjny ACCURO

ACCURO sp. z o. o. powstała pod koniec 1998 r. w Warszawie. Spółka od początku budowała nowatorskie urządzenia laserowe o nazwie TERAPUS i prowadziła ich dystrybucję za pośrednictwem licznej sieci dealerów na terenie całego kraju. Wkrótce potem, w miarę rozwoju firmy, do oferty wprowadzono także pole magnetyczne (MAGNETUS), terapię uciskową (PRESUS) oraz elektroterapię (ELEKTRA).

W 2003 r. po fuzji z firmą SUMER, ACCURO wycofała się z rynku, koncentrując się wyłącznie na produkcji i serwisie. Funkcje dystrybucyjne w stosunku do jej wyrobów przejęła, na zasadzie wyłączności, nowo powołana firma ACCURO-SUMER sp. z o.o. Obecnie, Accuro znowu prowadzi dystrybucję swoich wyrobów samodzielnie, przy współpracy i za pośrednictwem sieci dealerów na terenie całego kraju.