Rehablitacja dzieci

Wiele dzieci potrzebuje rehabilitacji już na początku swojego życia. Celem leczenia jest możliwie jak największe odzyskanie sprawności umysłowej i fizycznej. Wczesne, długotrwałe, systematyczne i kompleksowe leczenie oraz usprawnianie prowadzone w ścisłej współpracy pediatry, neurologa, neurochirurga, lekarza rehabilitacji, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, psychologa, może zmniejszyć  stopień niepełnosprawności. Schemat postępowania obejmuje coraz bardziej zróżnicowane i indywidualnie dostosowane środki terapeutyczne. Fizjoterapia powinna mieć coraz szerszy zakres.

Metody terapii: Metoda NDT-Bobath , Metoda Vojty, Metoda PNF, Metoda Integracji Sensorycznej. Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci ze spektrum autyzmu.

Terapia hiperbaryczna jest metodą terapeutyczną, na którą bardzo dobrze reagują dzieci, coraz częściej mówi się o skuteczności i efektywności tej terapii. Mowa o tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT) walczącej z przyczynami autyzmu u źródeł i tym samym dającej małym pacjentom szansę na lepsze życie. W wielu przypadkach przywracana jest umiejętność mowy, skupiania się, dzieci przyswajają nowe pojęcia i wyrazy.

 

OXYSYS 4000
ZADZWOŃ DO NAS
NOWOŚĆ
OXYSYS 4500
ZADZWOŃ DO NAS
NOWOŚĆ
O2ONE H750
ZADZWOŃ DO NAS
O2ONE H810
ZADZWOŃ DO NAS