Komory hiperbaryczne

Tlenoterapia hiperbaryczna to nowoczesna i skuteczna metoda powszechnie stosowana, umożliwiająca szybkie i bezbolesne leczenie wielu schorzeń. To najbardziej efektywna metoda dostarczania tlenu do komórek ciała.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą komór hiperbarycznych

Uzdrawianie wielu obszarów ciała nie może mieć miejsca bez właściwego poziomu tlenu w tkankach. Większość urazów i chorób występuje na poziomie tkankowym lub komórkowym.

Tlenowa terapia hiperbaryczna poprawia jakość życia pacjenta, gdy często standardowa medycyna już nie działa. W wielu przypadkach takich jak: trudno gojące się rany, udary, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia głowy, zespół przewlekłego zmęczenia następuje poprawa przy stosowaniu tej terapii.

Podstawowym skutkiem terapii jest zwiększenie ilości tlenu w organizmie. Terapia hiperbaryczna powoduje także:

  •     zwiększenie dopływu tlenu do uszkodzonego obszaru,
  •     poprawienie ukrwienia w obszarze uszkodzonym poprzez zwężenie naczyń centralnych a zwiększenie  przepływu przez tkanki uszkodzone,
  •     zmniejszenie obrzęku uszkodzonych tkanek,
  •     hamowanie namnażania się bakterii i zwiększa skuteczność antybiotykoterapii,
  •     aktywację neoangiogenezy,
  •     namnażanie komórek skóry właściwej i zwiększenie produkcji kolagenu,
  •     wzrost aktywności przeciwbakteryjnej,
  •     zwiększenie aktywności osteoblastów i osteoklastów,
  •     zmniejszenie okresu półtrwania karboksyhemoglobin,
  •     zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu we krwi.

 Jakie są korzyści miękkich komór hiperbarycznych?

Uzdrawianie wielu obszarów ciała nie może mieć miejsca bez właściwego poziomu tlenu w tkankach. Większość urazów i chorób występuje na poziomie tkankowym lub komórkowym. W wielu przypadkach, takich jak problemy z krążeniem, trudno gojące się rany czy udary odpowiednia ilość tlenu nie może dotrzeć do uszkodzonego obszaru i naturalne uzdrowienie ciała nie odbywa się prawidłowo. Tlenoterapia hiperbaryczna zapewnia ten dodatkowy tlen w naturalny sposób.

Terapia hiperbaryczna u dzieci

Terapia hiperbaryczna pozwala na dotlenienie komórek ciała, pobudza działanie mózgu.

Metoda znajduje zastosowanie w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespole Downa, autyźmie, zespole Aspergera oraz przy boreliozie. Terapia wspomaga zwalczać pasożyty oraz bakterie. Dzieci, które poddane są terapii poprawiają funkcje społeczne, zwiększają kontakt wzrokowy, widoczny jest u nich rozwój mowy, poprawa koncentracji, jakości snu i apetytu.

Terapia powinna odbywać się codziennie, raz dziennie, do 1,5 h przy ciśnieniu 1,3 ata.

Do komory dziecko jest kierowane przez pediatrę. Pediatra może zalecić badania, aby móc porównywać wyniki po poszczególnych etapach terapii. Najczęściej wykonuje się morfologię, badanie CRP, pasożytów i metali ciężkich. Operator powinien zwrócić uwagę czy dziecko nie ma infekcji górnych dróg oddechowych i nie wprowadzać chorego dziecka do komory. Infekcja może trwale zniechęcić dziecko do terapii.

Zalecane ilości terapii: 10 terapii w fazie początkowej, 10 dni przerwy, 30-40 terapii i 30-40 dni przerwy, należy powtarzać 30-40- dniowe pakiety aż do uzyskania satysfakcjonujących efektów.

Nawet w przypadku uzyskania satysfakcjonujących efektów należy pamiętać o wykonaniu 30-40 zabiegów po około pół roku.

Terapia przynosi najlepsze efekty, gdy jest prowadzona równolegle z innymi terapiami. Należy zrównoważyć ilość zajęć, aby nie dopuścić do przemęczenia organizmu. W przypadku trwania terapii i osiągania przeciwnego efektu do zamierzonego należy przerwać terapię na ok. 10 dni i pozwolić dziecku na zregenerowanie się.

Jeżeli powyższy artykuł przyciągnął Państwa uwagę to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Warto wiedzieć

Zachęcamy do lektury naszych autorskich publikacji dot. fizjoterapii.

Jeśli chcą Państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat sprzętu wykorzystywanego w fizjoterapii, lub jeśli ciekawi Was, jak
nowoczesne technologie pomagają w rehabilitacji, zapraszamy do lektury. Przygotowujemy dla Państwa artykuły na temat
sprzętu medycznego i współczesnych technik wspierania leczenia pacjentów. Poruszamy także kwestie alternatyw dla
niektórych zabiegów.

Lasery wysokoenegetyczne

Laser wysokoenergetyczny jest niezwykle efektywną metodą terapeutyczną, której rezultaty znajdują potwierdzenie w badaniach klinicznych. Najnowocześniejsze narzędzie do komfortowej terapii przeciwbólowej i biostymulacji.

SUCHA KĄPIEL CO2

Sucha kąpiel kwasowęglowa w przeciwieństwie do kąpieli kwasowęglowej - "mokrej", nie wymaga zdejmowania odzieży wierzchniej i nie powoduje dodatkowego obciążenia pacjenta przez ciśnienie hydrostatyczne. Działanie dwutlenku węgla polega na rozszerzeniu naczyń włosowatych, tętniczych i żylnych

Innowacyjna terapia TECAR

CRET (pojemnościowo rezystancyjny transfer elektryczny) to innowacyjna metoda elektroterapii, która odnalazła już mnogość zastosowań w rehabilitacji, chirurgii, medycynie sportowej i estetycznej.Diatermia jest określana jak terapia nieinwazyjna.