Aparaty do diatermii

Wróciła do łask przez wiele lat niedoceniana metoda fizykalna w której wykorzystuje się pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości. Rozwój technologii pozwolił na udoskonalenie tej terapii.

W rehabilitacji maja zastosowanie aparaty do diatermii krótkofalowej, mikrofalowej oraz (ostatnio) długofalowej. Pola elektryczne i magnetyczne stosowane w wersji krótkofalowej (DKF) to drgania o częstotliwości wyjściowej: 27,12 MHz. W zależności od zastosowanego aplikatora wyróżnia się metodę kondensatorową lub indukcyjną.
Metoda kondensatorowa - w tej metodzie nagrzewane są głównie tkanki płytko położone (tkanka tłuszczowa). W metodzie indukcyjnej nagrzewane są głownie tkanki głęboko położonych (takie jak mięśnie).

Aparat do diatermii krótkofalowej

może emitować tryb ciągły lub impulsowy (efekt termiczny i a-termiczny). Celem stosowania trybu impulsowego jest zmniejszenie cieplnego efektu, dlatego też może być stosowany w przypadkach gdy przegrzanie tkanek jest przeciwwskazane.
Termiczny rodzaj terapii to inaczej miejscowe nagrzewanie. Wykorzystanie tej metody poprawia stan ukrwienia organizmu oraz czynności tkanek, ale nie tylko. Wysięk zapalny wchłania się szybciej, co powoduje zmniejszenie stanu zapalnego. Medyczne aparaty do terapii polem elektrycznym pomagają usunąć mikroorganizmy odpowiedzialne za wywoływanie chorób. Wreszcie, diatermia krótkofalowa i mikrofalowa pozwalają na zmniejszenie bólu.