Aparaty do stymulacji kawitacyjnej

Dzięki zastosowaniu częstotliwości nośnej 38 kHz energia fali akustycznej penetruje tkankę na głębokość do 24 cm, dzięki czemu, oprócz działania powierzchniowego, możliwe jest dotarcie do przyczyny dysfunkcji u pacjenta. Kawitacja jest zjawiskiem wywołanym zmiennym polem ciśnienia w cieczy i polega na powstawaniu, wzroście i zaniku pęcherzyków lub innych obszarów zamkniętych, zawierających parę danej cieczy, rozpuszczone w niej gazy lub mieszaninę wodno-parową. Pęcherzyki rosną w obszarze zmniejszonego ciśnienia poniżej wartości krytycznej, później zaś gwałtownie się zmniejszają (implozja) w obszarze ciśnienia większego od wartości krytycznej.
Zjawisko kawitacji ma postać niestabilną lub stabilną. Podczas gdy niestabilna kawitacja może wywołać destrukcję tkanki (pęcherzyki przekraczają określoną wielkość i gwałtownie się zapadają), kawitacja stabilna niesie za sobą korzyści terapeutyczne.
Podczas kawitacji stabilnej pęcherzyki oscylują wokół średniej wielkości i rozpuszczają się przy zużyciu niewielkiej ilości energii. Dwuwarstwowa lipidowa błona komórkowa odkształca się w wyniku szybkich zmian ciśnienia wewnątrzkomórkowego. Na półprzepuszczalnej błonie pojawiają się mikrouszkodzenia, które natychmiast ulegają samoregeneracji.
Głęboka stymulacja kawitacyjna jest bezpieczna i bezbolesna dla pacjenta, a rezultaty odczuwalne są już po pierwszym zabiegu. Zaawansowana technologia sprawia, że efekty terapeutyczne uzupełniają się potęgując pozytywne działania. Kilkuminutowy zabieg skutecznie wpływa na układ mięśniowo-szkieletowy zwiększając miejscową przemianę materii oraz przyspieszając usuwanie jej produktów. Efekt ten daje szybką i trwałą regenerację tkanek miękkich. Głęboka stymulacja kawitacyjna zalecana jest zarówno w przewlekłych, jak i ostrych stanach zapalnych, zwapnieniach, urazach oraz innych schorzeniach związanych z układem narządu ruchu.