O firmie

Historia:

Założenie firmy PEM nastąpiło w 1980r. Siedziba mieściła się w wynajętym małym lokalu w Michałowicach pod Warszawą.

Wykorzystując doświadczenie zdobyte jako konstruktor w firmie RIDAN (producent aparatów do fizykoterapii takich jak Diadynamic – prądy diadynamiczne) Mieczysław Jakóbczyk skonstruował aparat do prądów interferencyjnych Interdyn ID 77. Zastosował w nim jak na lata osiemdziesiąte innowacyjne rozwiązania techniczne.
Aparaty produkowane były ze szczególną starannością i zdobyły uznanie nie tylko na rynku krajowym, ale też na rynkach zagranicznych.


Kolejne lata to modernizacja naszych aparatów żeby miały nowoczesne rozwiązania i były niezawodne.
Nasze wyroby były podawane w fachowej literaturze jako przykład urządzeń do prądów interferencyjnych.
W latach osiemdziesiątych nawiązała z nami współpracę firma Elektronika i Elektromedycyna w wyniku której powstały nowe aparaty jak na przykład Interdynamic ID-3P.


W 2000r. firma zmieniła nazwę z PEM na PEM Medic.
Ostatnim urządzeniem skonstruowanym przez firmę PEM Medic był INTERDYN IF01 produkowanym do 2005 r, Wtedy zmieniliśmy profil firmy z produkcji na dystrybucję.

 

Mając bogate doświadczenie i szeroką wiedzę jesteśmy w stanie rzetelnie doradzić i dostosować ofertę do potrzeb klienta.