Terapia hiperbaryczna

Istota terapii tlenem hiperbarycznym:
Komory hiperbaryczne są używane w hiperbarycznej terapii tlenowej (HBOT). Ich działanie polega na zwiększeniu ciśnienia przy jednoczesnym podawaniu tlenu o wysokim stężeniu.

Terapia hiperbaryczna przy inhalacji czystego tlenu zwiększa naturalne procesy uzdrawiania organizmu i ma szerokie spektrum zastosowania leczniczego. W normalnych warunkach tlen jest transportowany tylko przez czerwone krwinki. Przy HBOT tlen jest rozprowadzany we wszystkich płynach ciała, osoczu, płynach centralnego systemu nerwowego, limfie i kościach. Tlen dochodzi do obszarów gdzie krążenie jest zmniejszone lub zablokowane. W ten sposób dodatkowy tlen dochodzi do uszkodzonych tkanek i wspomaga proces zdrowienia organizmu. Zwiększenie ilości tlenu zwiększa skuteczność białych krwinek przy zabijaniu bakterii i zmniejsza obrzęki. Ta terapia jest prosta, nieinwazyjna i bezbolesna.

Tlenowa terapia hiperbaryczna - nowa wizja dla zdrowia i urody
Człowiek nie może żyć bez powietrza, a zwłaszcza bez tlenu. W powietrzu znajduje się 21 % tlenu, w przypadku gdy tlenu jest mniej niż 12 % może dojść do śmierci z niedotlenienia. Ludzie żyjący w dużych miastach są często niedotlenieni. Dzięki komorom hiperbarycznym można szybko zniwelować zmęczenie, dyskomfort skóry i organów po chorobie. Komora hiperbaryczna jest najnowszym trendem dla zdrowia i urody.

Jakie są korzyści stosowania komór hiperbarycznych?
Uzdrawianie wielu obszarów ciała nie może mieć miejsca bez właściwego poziomu tlenu w tkankach. Większość urazów i chorób występuje na poziomie tkankowym lub komórkowym. W wielu przypadkach, takich jak problemy z krążeniem, trudno gojące się rany czy udary odpowiednia ilość tlenu nie może dotrzeć do uszkodzonego obszaru i naturalne uzdrowienie ciała nie odbywa się prawidłowo. Tlenowa terapia hiperbaryczna zapewnia ten dodatkowy tlen w naturalny sposób. Podsumowując terapia hiperbaryczna powoduje: 
 • zwiększenie dopływu tlenu do uszkodzonego obszaru, 
 • poprawienie ukrwienia w obszarze uszkodzonym poprzez zwężenie naczyń centralnych a zwięk-szenie przepływu przez tkanki uszkodzone, 
 • zmniejszenie obrzęku uszkodzonych tkanek, 
 • hamowanie namnażania się bakterii i zwiększa skuteczność antybiotykoterapii, 
 • aktywację neoangiogenezy, 
 • namnażanie komórek skóry właściwej i zwiększenie produkcji kolagenu, 
 • wzrost aktywności przeciwbakteryjnej, 
 • zwiększenie aktywności osteoblastów i osteoklastów, 
 • zmniejszenie okresu półtrwania karboksyhemoglobin, 
 • zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu we krwi. 
Tlenowa terapia hiperbaryczna poprawia jakość życia pacjenta, gdy często standardowa medycyna już nie działa. W wielu przypadkach takich jak: udary, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia głowy, zespół przewlekłego zmęczenia następuje poprawa przy stosowaniu tej terapii.

Zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej
 • Chirurgia / ortopedia / rehabilitacja - dla zmniejszenia obrzęków, regeneracji komórek po zabiegach mikrochirurgicznych, terapii uszkodzeń mięśni oraz szkieletu
 • Neurologia - przy terapii demencji starczej, udaru mózgu, autyzmu, SM, paraliżu, nerwicy, schizofrenii, bólu głowy, migren
 • Chirurgia - przy infekcjach po urazie wewnętrznym, urazach tkanek miękkich, stanach zapalnych, ranach, problemach kostnych 
 • Dermatologia - przy terapii trądziku, AZS, łuszczycy, stopy cukrzycowej, utraty włosów
 • Terapia infekcji bakteryjnych - m.in. boreliozy
 • Zwiększenie wydolności u sportowców
 • Zniwelowanie skutków chronicznego zmęczenia
HematoCareTM
ZADZWOŃ DO NAS